สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > สินค้าทั้งหมด (372)
สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ (65)   สาระที่ 2 การวัด (37)   สาระที่ 3 เรขาคณิต (119)
สาระที่ 4 พีชคณิต (12)   สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น (10)   สาระที่ 6 ทักษะ/กระบวนการทางคณิตศาสตร์ (51)
ชุดเสริมปัญญาและชุดเรียนรู้ (16)   หนังสือ, VCD, แผ่นภาพ (20)   หุ่น-แผ่นภาพนักคณิตศาสตร์/เครื่องมือคณิตศาสตร์ (42)

ชุดตัวต่อสาธิตการสอนจำนวนนับ 1-20

ประกอบด้วยแผ่น EVA ตัวต่อขนาด 15x15 ซม. จำนวน 20 ชิ้น พิมพ์ภาพสัตว์, ตัวเลข, รูปเรขาคณิต, ภาษาอังกฤษ......

อ่านต่อ

ฝึกการนับตัวอย่างแมลง

เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ ชนิดและขนาดของแมลง การบวกเลข การลบเลข ประกอบด้วยตัวอย่างแมลงชนิดต่างๆ จำนวน 3......

อ่านต่อ

ฝึกการนับตัวอย่างสัตว์น้ำ

เรียนรู้เรื่องการนับ ชนิดและขนาดของสัตว์ทะเล การบวกเลข การลบเลข รู้จักสัตว์ทะเล ประกอบด้วยตัวอย่างสั......

อ่านต่อ

ฝึกการนับตัวอย่างสัตว์บก

เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ ชนิดและขนาดของสัตว์บก การบวกเลข การลบเลข รู้จักสัตว์บก ประกอบด้วย ตัวอย่างสัต......

อ่านต่อ

ฝึกการนับตัวอย่างไดโนเสาร์

เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ ชนิดและขนาดของไดโนเสาร์ การบวกเลข การลบเลข ประกอบด้วยตัวอย่างไดโนเสาร์จำนวน 3......

อ่านต่อ

ฝึกการนับตัวอย่างผัก

เรียนรู้เรื่องจำนวนชนิดของผักในชีวิตประจำวัน และสีของผักแต่ละชนิด ประกอบด้วยผักต่างๆ 6 ชนิด 6 สี จำน......

อ่านต่อ

ฝึกการนับตัวอย่างผลไม้

เรียนรู้เรื่องจำนวนนับชนิดของผลไม้ และสีของผลไม้ชนิดนั้น ประกอบด้วย ผลไม้ต่างๆ 6 ชนิด 6 สี จำนวน 102......

อ่านต่อ

ชุดจำนวนนับ 1-100

เรียนรู้เรื่องจำนวน การจำแนกสี การนับ การบวก การลบ การเปรียบเทียบจำนวน ประกอบด้วย EVA รูปวงกลมขนาด 2......

อ่านต่อ

ชุดจำนวนนับ 1-200

ใช้เรียนรู้จำนวน การจำแนกสี การนับ การเปรียบเทียบจำนวนสร้างสรรค์ความคิดและจินตนาการ มี 5 สี ขนาด 100......

อ่านต่อ

ชุดจำนวนนับ 1-1000

ใช้เรียนรู้จำนวน การจำแนกสี การนับ ต่อตัวห่วงหัวใจ ใช้เปรียบเทียบจำนวนและความยาวได้ จำนวน 1000 ชิ้น ......

อ่านต่อ

ชุดการดเรียงลำดับภาพและการนับตัวเลข

เรียนรู้เรื่องการเล่าเรื่องราว การลำดับภาพ ความใกล้-ไกลของวัตถุในภาพ เรียนรู้เรื่องตัวเลข การนับจำนว......

อ่านต่อ

ชุดลูกคิดข้ามรั้ว 4 หลัก

เพื่อให้ครูใช้ประกอบการสอนเรื่องจำนวนนับ การบวก-การลบ ค่าประจำหลัก...

อ่านต่อ

ชุดลูกคิดข้ามรั้ว 5 หลัก

เพื่อให้ครูใช้ประกอบการสอนเรื่องจำนวนนับ การบวก-การลบ ค่าประจำหลัก...

อ่านต่อ

หยอดรูปเรขาคณิต 5 ฐาน

ประกอบด้วย ฐานลูกคิดเป็นรูปแบบเรขาต่างๆ หลากหลายสี จำนวน 5 ฐาน พร้อมแผ่นการ์ด เรียนรู้รูปทรง การแบ่ง......

อ่านต่อ

ชุดฝึกร้อยรูปหลากหลาย

เพื่องฝึกประสาทสัมผัสมือและสมองด้วยการร้อยเชือกตามรูปแบบที่แตกต่างกัน เรียนรู้เรื่องรูปแบบเรขา ตัวเล......

อ่านต่อ

ชุดห่วงรูปเรขาคณิต

ใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือ และประสาทสัมผัส โดยต่อห่วงรูปเรขาคณิต เรียนรู้เรื่องรูปแบบเรขาคณิต การนับ และการ......

อ่านต่อ

ชุดห่วงรูปตัวซี

ใช้ฝึกกล้ามเนื้อมือ และประสาทสัมผัส โดยต่อห่วงรูปตัว C เรียนรู้เรื่องการนับ การจำแนกสี การเปรียบเทีย......

อ่านต่อ

กล่องฝึกทักษะการบวก-การลบ

ใช้ฝึกการบวกเลข การลบเลข เป็นแผ่นการ์ด มีโจทย์การบวก และการลบ ใช้ดินสอสอดรูใต้คำตอบข้อที่ถูกจะสามารถ......

อ่านต่อ

กล่องโจทย์ปัญหาการบวก-การลบ

ใช้เรียนรู้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการบวก-การลบ เมื่อแก้โจทย์ปัญหาได้แล้ว ใช้ดินสอสอดรูใต้คำตอบ ข้อที่ตอบ......

อ่านต่อ

ชุดตัวต่อคณิตศาสตร์ติดแม่เหล็ก (บวก ลบ คูณ หาร) 36 ชิ้น

ใช้สอนเรื่องตัวเลข การบวก ลบ คูณ หาร ประกอบด้วย ตัวต่อตัวเลข ตัวต่อจุดจำนวน และเครื่องหมายทางคณิตศาส......

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view