สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > สาระที่ 3 เรขาคณิต

เครื่องชั่ง 2 แขน อลูมิเนียม

ใช้สอนเรื่องของเครื่องชั่ง และการฝึกการชั่ง ตัวคานทำด้วยอลูมเนียมตั้งอยู่บนฐานไม้ มีถ้วยพลาสติก 2 ใบ......

อ่านต่อ

รูปแบบเรขาคณิต

MC101 รูปแบบเรขาคณิต 27 แบบMC102 รูปแบบเรขาคณิต 27 แบบ (ติดแม่เหล็ก)ใช้เรียนรู้เรื่องของเรขาคณิตรูปแ......

อ่านต่อ

เส้นพลาสติกรูปแบบเรขาคณิต 10 ชิ้น/ชุด

ประกอบด้วยรูปแบบเรขาคณิตสามเหลี่ยม 5 รูป คือ สามเหลี่ยมมุมแหลม, มุมฉาก, มุมป้าน, หน้าจั่ว และด้านเท่......

อ่านต่อ

ชุดพื้นฐานทางเรขาคณิตประถม

ประกอบด้วยรูปแบบเรขาคณิต 2 มิติ และรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ รวมทั้งแบบบล็อกรูปต่างๆ ที่สามารถประกอบรูปแ......

อ่านต่อ

กระดานเรขาคณิต 14 ซม.

ใช้ประกอบการสอนเรื่องรูปแบบเรขาคณิต, จำนวนนับ, การบวกเลข, การลบเลข, การหาพื้นที่, วงกลม, เศษส่วน ทำด......

อ่านต่อ

กระดานเรขาคณิต 2 ชิ้น/ชุด

ประกอบด้วยกระดานเรขา 2 แบบ แบบที่หนึ่งเป็นแท่งพลาสติก 5x5 อัน แบบที่สองเป็นรูปพื้นที่วงกลม และสี่เหล......

อ่านต่อ

กระดานตะปูมีสเกล 24 ซม.

ใช้สอนเรื่องของรูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ และรูปแบบต่างๆ มี 6 สี ทำด้วยพลาสติกอย่างดี มีตารางร้อยช่อ......

อ่านต่อ

ชุดเศษส่วนวงกลมกับกระดานรูปเรขาคณิต

1. เรียนรู้เศษส่วนวงกลม, เศษส่วนและร้อยละ2. รูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ และรูปแบบต่างๆ ทำด้วยพลาสติกอ......

อ่านต่อ

กระดานเรขาคณิตแสดงแกน x-y

เรียนรู้เรื่องของรูปแบบเรขาคณิต, เส้นกราฟ, การแปลงทางเรขาคณิต ประกอบด้วย กระดานพลาสติก ขนาด 24.5 ซม.......

อ่านต่อ

ชุึดบล็อกไม้รูปทรง

ประกอบด้วยบล็อกไม้รูปต่างๆ จำนวน 31 ชิ้น...

อ่านต่อ

รูปทรงเรขาคณิต 19 ชิ้น/ชุด (ไม้)

ประกอบด้วยรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ จำนวน 19 ชิ้น ทำด้วยไม้ เรียนรู้รูปทรงสามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, ทรงกระ......

อ่านต่อ

รูปทรงเรขาคณิต 10 ชิ้น/ชุด (ประถม)

ประกอบด้วยปริซึม 5 แบบ ได้แก่ สามเหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, ห้าเหลี่ยม, หกเหลี่ยม, ทรงกระบอก และพีระมิดฐาน......

อ่านต่อ

รูปทรงเรขาคณิต 10 ชิ้น/ชุด (มัธยม)

ประกอบด้วยปรึซึม 5 แบบ ได้แก่ ปริซึมสามเหลี่ยม, ปริซึมสี่เหลี่ยม, ปริซึมห้าเหลี่ยม, ปริซึมหกเหลี่ยม,......

อ่านต่อ

รูปทรงสามมิติ 8 ชิ้น/ชุด

เป็นชุดส่ธิตรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ จำนวน 8 ชิ้น ประกอบด้วย รูปทรงกระบอก, รูปทรงสี่เหลี่ยม, รูปทรงหกเห......

อ่านต่อ

รูปทรงสามมิติ 5 ชิ้น/ชุด

เป็นชุดสาธิตรูปทรงเรขาคณิต 3 มิติ 5 ชิ้น ประกอบด้วย รูปทรงสี่หน้า, รูปทรงแปดหน้า, รูปทรงยี่สิบหน้า, ......

อ่านต่อ

ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 12 แบบ/ชุด

วัสดุทำด้วยแผ่นพลาสติกใสสีต่างๆ สามารถประกอบรูปทรงเรขาคณิตได้ 12 แบบ ได้แก่ พีระมิดฐานสามเหลี่ยม, พี......

อ่านต่อ

ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 16 แบบ/ชุด

วัสดุทำด้วยแผ่นพลาสติกใสสีต่างๆ สามารถประกอบรูปทรงเรขาคณิตได้ 16 แบบ ได้แก่ พีระมิดฐานสามเหลี่ยม, พี......

อ่านต่อ

ชุดประกอบรูปทรงเรขาคณิต 2 มิติ-3มิติ

เรียนรู้เรื่องการนับ, การจำแนกสี, รูปเรขาคณิต 2 มิติ, 3 มิติ ประกอบด้วยแท่งพลาสติก 6 ขนาด ได้แก่ 3.3......

อ่านต่อ

ชุดการพับแบบรูปเรขาคณิต 2 มิติเป็นรูปทรง 3 มิติ

เรียนรู้เรื่องพื้นที่, ปริมาตร, เส้นรอบรูป ประกอบด้วย รูปเรขาคณิตทำด้วยพลาสติกใส 11 แบบ และแผ่นพลาสต......

อ่านต่อ

แผ่นหมุนรูป 2 มิติให้เห็นเป็น 3 มิติ

ประกอบด้วย แผ่นหมุนรูปสามเหลี่ยม และรูปสี่เหลี่ยม เมื่อหมุนจะเห็นเป็นพีระมิด และปริซึม...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view