สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > สาระที่ 4 พีชคณิต

วงแหวนแยกประเภท

เรียนรู้เรื่องการจำแนกสิ่งของ, การเข้ากลุ่ม, ความเหมือน, ความต่างของสิ่งของต่างๆ เป็นพื้นฐานของพีชคณ......

อ่านต่อ

a(x+y) = ax+ay & a(x-y) = ax-ay

วิธีใช้ 1. ถ้าเลื่อนแผ่น ay ไปทางขวา ก็จะได้ ax+ay 2. ถ้าเลื่อนแผ่น ay ไปทางซ้าย ก็จะได้ ax-ay...

อ่านต่อ

a2 - b2 = (a+b)(a-b)

วิธีใช้ ถอดแผ่นบนแล้วกลับด้านเสียบลงตามล่องเฉลียง...

อ่านต่อ

(a+b)2 = a2 + 2ab + b2 & (a-b)2 = a2 - 2ab + b2

วิธีใช้ เลื่อน ab+b2 ลงล่าง ab2 จากขวามาซ้าย จะได้ค่าเป็น (a-b)2 ส่วนที่ทับกันคือส่วนที่ลบกัน...

อ่านต่อ

(a+b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3

ประกอบด้วย1. กล่องปริมาตร a3 1 ชิ้น2. กล่องปริมาตร a2b 3 ชิ้น3. กล่องปริมาตร ab2 3 ชิ้น4. กล่......

อ่านต่อ

a3 - b3 = (a-b)(a2+ab+b2)

ประกอบด้วย1. กล่อง a2 1 ชิ้น2. กล่อง ab 1 ชิ้น3. กล่อง a-b 1 ชิ้น4. กล่อง b2 1 ชิ้นขน......

อ่านต่อ

ชุดวงกลมหนึ่งหน่วย

ประกอบการสอนฟังก์ชั่นตรีโกณมิติเพื่อคำนวณหาค่า Sine และ Cosine ขนาด 30x30 ซม....

อ่านต่อ

A'

วิธีใช้ แผ่นวงกลมซึ่งแยกออกได้มีค่าเป็น B แผ่นพื้นอีกสีหนึ่งมีค่าเป็น B'...

อ่านต่อ

AnB

วิธีใช้ ส่วนที่แยกออกมาได้คือ A n B...

อ่านต่อ

AUB

วิธีใช้ ทั้งวงกลม A และ B และส่วนที่ทับกันยกออกได้ ส่วนที่ยกออกได้คือ A U B...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view