หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ชุดจำนวนนับแบบตัวต่อ

เรียนรู้เรื่องจำนวนนับ ค่าประจำหลัก ค่าเลขโดดในแต่ละหลัก พื้นที่ปละปริมาตร ประกอบด้วย ตัวนับ 1 หน่วย จำนวน 10 ชิ้น ตัวนับสิบ จำนวน 9 ชิ้น ตัวนับร้อ... Read more

MA131

หยิบใส่ตะกร้า