หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

วงแหวนแยกประเภท

เรียนรู้เรื่องการจำแนกสิ่งของ, การเข้ากลุ่ม, ความเหมือน, ความต่างของสิ่งของต่างๆ เป็นพื้นฐานของพีชคณิตอย่างง่าย ประกอบด้วย วงแหวนพลาสติก 3 วง, แผ่น... Read more

ME001

หยิบใส่ตะกร้า