หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

a(x+y) = ax+ay & a(x-y) = ax-ay

วิธีใช้ 1. ถ้าเลื่อนแผ่น ay ไปทางขวา ก็จะได้ ax+ay        2. ถ้าเลื่อนแผ่น ay ไปทางซ้าย ก็จะได้ ax-ay Read more

ME101

หยิบใส่ตะกร้า