หยิบสินค้าใส่ตะกร้า

ชุดกลคณิตและสิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์

เป็นชุดกิจกรรมที่ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น เสริมสร้างจินตนาการโดยใช้วิธีเรียนรู้แบบ hand-on ด้วยสิ่งประดิษฐ์คณิตศาสต... Read more

MH104

หยิบใส่ตะกร้า