สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
สินค้า > ชุดเสริมปัญญาและชุดเรียนรู้

ชุดกลคณิตและสิ่งประดิษฐ์คณิตศาสตร์

เป็นชุดกิจกรรมที่ทำให้คณิตศาสตร์เป็นเรื่องสนุก กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น เสริมสร้างจินตนาการโดยใช้ว......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมเรียน เล่น และพัฒนาความคิดคณิตศาสตร์

กิจกรรมในนี้มุ่งเน้นให้ ผู้อ่านได้ฝึกจินตนาการ สังเกตวิเคราะห์จากข้อมูลใหม่ๆ รวมกับองค์ความรู้เดิม ......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมสนุกกับเรขาคณิต

ความรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อชีวิตคนเรา ดังจะพบรูปทรงเรขาต่างๆ มากมายในชีว......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมจุด และเส้น

เราไม่อาจบอกได้ว่าจุดมีขนาดเท่าไร และเมื่อกำหนดจุดลงบนที่ใดๆ ก็แทบจะไม่กินเนื้อที่แม้แต่น้อย ถ้ามองอ......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมกราฟและเส้นเครือข่าย

เส้นกราฟต่างๆ สามารถบอกความสัมพันธ์ของเงื่อนไขต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน วิศวกรต้องใช้หลักการเหล่าน......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมเส้นโค้งและวงกลม

กิจกรรมนี้จะช่วยทำให้เข้าใจเกี่ยวกับเส้นโค้ง และวงกลม ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะนำไปประยุกต์ในวิชา......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมรูปทรงและรูปหลายเหลี่ยมต่างๆ

ในชีวิตประจำวันของเราจะพบกับสิ่งต่างๆ รอบตัวที่มีลักษณะ หรือรูปทรงที่แปลกแตกต่างกัน ดังที่ได้กล่าวมา......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมตัดแบ่งชิ้นส่วน

สมองของคนเรามีความสามารถที่พิเศษในการจดจำรูปแบบ จัดจำพวก คัดเลือกรูปแบบของวัตถุ หรือรูปทรงต่างๆ เป็น......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมสนุกกับรูปแบบทางคณิตศาสตร์

การฝึกสมองให้รู้จักการจัดกลุ่มรูปแบบ และการจัดเรียงลำดับ จะทำให้สมองมีความสามารถในการคิดที่กว้างไกลข......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมสนุกกับจำนวนเลข

กิจกรรมนี้จะทำให้เข้าใจในเรื่องของตัวเลขตลอดจนรูปแบบความสัมพันธ์ และการจัดเรียงต่างๆ ในระบบตัวเลข ซึ......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมตรรกะและความน่าจะเป็น

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ตรรกะ หรือความเป็นเหตุเป็นผลในเงื่อ......

อ่านต่อ

ชุดกิจกรรมการมองเห็นและภาพลวงตา

ข้อมูลที่ผ่านสายตาบางครั้งเป็นไปอย่างมีเหตุมีผล แต่เรามักจะใช้สมองซีกขวาที่ประสบการณ์ส่วนตัวในการพิจ......

อ่านต่อ

ชุดเรียนรู้เครื่องชั่ง, ตวง, วัด

มี 10 การทดลอง พร้อมคู่มือ และใบงาน...

อ่านต่อ
ดาวน์โหลดรายการสินค้าทั้งหมด
view